2020-06-23
Nyheter

Ministerrådet ger klartecken för senareläggning av DAC6 – nu upp till regeringen

Ministerrådet har beslutat att acceptera EU-kommissionens förslag om uppskjutande av informationsplikten för skatterådgivare, DAC6. Frågan är nu vad regeringen bestämmer.

Från EU-kommissionens håll har det rekommenderats att flytta fram implementeringen av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6. Istället för att det ska träda i kraft 1 juli 2020, har förslaget varit att senarelägga datumet tre eller sex månader.

Kommissionens förslag går ut på att nytt sista datum för att rapportera in så kallade historiska arrangemang blir 30 november 2020 (eller tre månader senare), istället för som tidigare 31 augusti 2020. Med historiska arrangemang avses rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020.

Deadline för att rapportera gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades mellan 1 juli 2020 och 30 september 2020 blir med det nya förslaget 31 oktober 2020 (eller tre månader senare).

Nu har Ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, gett klartecken till att länderna senarelägger datumet 1 juli 2020 med upp till ett halvår. Alltså är det i skrivande stund upp till regeringen att avgöra om de ska följa Ministerrådets beslut.

– Kommer regeringen att utnyttja den här möjligheten? Även om klockan är tio sekunder i tolv är sista ordet inte sagt i denna långt dragna fråga, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.  

FAR har noga följt turerna i flera månader, då coronapandemin har lett till att Sverige och många andra EU-länder har haft svårt att få klart nödvändiga processer inför DAC6.  Allt fler instanser och länder har höjt rösten för att datumet ska senareläggas.

Riksdagen meddelade tidigare i juni att nästa steg i processen var regeringens förordning om att sätta lagarna i kraft från 1 juli 2020, som tidigare beslutat, men då även göra eventuella justeringar av tidsfristerna. Det som skulle kunna komma att justeras var alltså tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången, meddelade regeringen.

Regeringen gjorde dock bedömningen att de rapporteringspliktiga arrangemangen efter 1 juli 2020 ska rapporteras inom 30 dagar, samt de historiska arrangemangen 31 augusti. Kan detta komma att ändras efter Ministerrådets formella beslut?

– Vi kommer att fortsätta jobba in i det sista med att datumet för ikraftträdandet ska senareläggas, säger Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz