2020-06-23
Nyheter

FAR:s års- och hållbarhetsredovisning publicerad

Verksamhetsåret 2019/20 präglades av framgångar men också av effekterna av corona-pandemin. FAR:s viktiga roll som stöd för sina medlemmar blev tydligt våren 2020, samtidigt som FAR:s utbildningsverksamhet till stor del ställde om till digitala lösningar. Detta går att läsa om i FAR:s års- och hållbarhetsredovisning som nu finns publicerad digitalt.

– Det är svåra tider och FAR:s verksamhet har naturligtvis påverkats. Men när jag ser tillbaka på vårt verksamhetsår, som började 1 maj 2019, så är bilden mycket ljusare. Större delen av året präglades av framgångar, med nöjda medlemmar och kunder samt god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet. Vi har tagit position i viktiga frågor och nått framgång i våra långsiktiga mål kring förtroende, framtid och samhällsnytta, skriver FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i årsredovisningen.

Bland väsentliga händelser under året omnämns det nordiska årsmötet i augusti 2019 där internationella företrädare för revisions- och rådgivningsbranschen mötte svenskt näringsliv och samhälle i ett seminarium på tema hållbarhet. En annan väsentlig händelse som FAR arbetade med under hela året var den förnyade och stärkta organisationen av expertnätverket FAR-aktiva. FAR inledde också en ny väsentlighetsanalys och intressentdialog i sitt hållbarhetsarbete.

FAR hade under verksamhetsåret cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag med sammantaget cirka 16 000 medarbetare. FAR ordnade under året mer än 300 utbildningstillfällen med mer än 15 000 deltagare. Omsättningen för FAR var 161 mkr (152) med ett resultat efter finansiella poster om 4,8 mkr (4,2).

FAR har brutet räkenskapsår 1 maj-30 april och årsstämman, som godkänner årsredovisningen, hålls den 17 september.