2020-06-02
Nyheter

FAR: Förläng åttamånadersfristen efter första kontrollstämman

I en skrivelse till Justitiedepartementet föreslår FAR att tidsfristen om åtta månader efter den första kontrollstämman bör förlängas. FAR menar även att borgenärsskyddet behöver stärkas.

I dagarna har FAR svarat på ett par frågor med anledning av Justitiedepartementets promemoria med frågor angående personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen. I sitt svar är FAR positiv till att det tas ett initiativ till en översyn av de tidsfrister i aktiebolagslagen som gäller för personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare.

Om någon tidsfrist ska förlängas bör det bli tidsfristen om åtta månader efter den första kontrollstämman - och då under en begränsad period - rekommenderar FAR. Genom att förlänga tidsfristen ges företagen en möjlighet att få ekonomin i balans och på så sätt undvika likvidation eller att driva verksamheten vidare med fullständigt personligt betalningsansvar, skriver FAR, och föreslår därmed en förlängning av tidsfristen på fyra till sex månader.

– Det är oerhört viktigt för företag att hålla koll på kontrollbalansräkningen, annars riskerar man som styrelseledamot att bli betalningsansvarig. Just nu är det många bolag som har det tufft. Det vore bra för både samhället och för företaget om fristen på åtta månader kunde bli längre, säger Maria Lantz, chefsjurist FAR.

Vidare anser FAR att borgenärsskyddet bör stärkas genom tydligare och mer ändamålsenliga regler om ansvar för ett bolags likviditetsutveckling och risken för obestånd.

– Det är inte första gången FAR för på tal att borgenärsskyddet behöver bli starkare, vi tog upp det redan i samband med sänkningen av aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr. Vi vill uppmuntra departementet att prioritera en översyn av de bolagsrättsliga borgenärsskyddsreglerna efter coronakrisen, säger Maria Lantz.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se