2020-06-04
Nyheter

Beslut om att skjuta upp DAC6 allt närmare

Riksdagen öppnar nu upp för att senarelägga implementeringen av informationsplikten för skatterådgivare (DAC6). Det beslutades i kammaren på onsdagen.

Då coronakrisen har lett till att Sverige och många andra EU-länder har haft svårt att få klart nödvändiga processer inför rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6, har allt fler instanser höjt rösten för att ikraftträdandet 1 juli 2020 ska skjutas upp.

I slutet av mars lämnade även FAR in en hemställan till skatteutskottet med ett tydligt meddelande att senarelägga implementeringen av informationsplikten för skatterådgivare. Fler EU-länder hade då tagit liknande initiativ. Från EU-kommissionens håll föreslogs att flytta fram datumet i tre månader.

Skatteutskottet har i dessa exceptionella tider rekommenderat riksdagen att i sin tur rekommendera regeringen att fatta beslutet om att skjuta upp införandedatum av DAC6.

Efter beslut i riksdagskammaren 3 juni framgår nu att regeringen får bestämma om att införa ändring i rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang – och då i enlighet med EU-kommissionens förslag. Regeringen ska dessutom meddela övergångsbestämmelser.

– Det här visar att FAR:s insatser ger resultat. Jag hoppas nu att regeringen utnyttjar möjligheten att skjuta på det generella utförandet i tre månader så som EU-kommissionen tillåter och indirekt uppmanar i dessa tider, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

– Själva uttaget av sanktionsavgifter kan lämpligen skjutas på ett helt år. Den frågan äger Sverige själva. När beslutet om ändringen om införandet av DAC6 nu kommer så sent är varken företag eller rådgivare förberedda. Till exempel har Skatteverket inte kommit med sin syn på tillämpningen i många delar. Ett ställningstagande som kommer först när införandet har beslutats. Nu måste fokus vara att landa på fötterna efter coronakrisen. FAR fortsätter att bevaka när regeringen trycker på knappen och inför detta nya regelverk i Sverige, tillägger Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz