2020-07-07
Nyheter

FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering: Redovisning av omställningsstöd

I en ny artikel redogör FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering, genom Johan Roempke och Eva Törning, för ett par punkter att ta i beaktan.

Det finns många bedömningar som behöver göras avseende redovisning av omställningsstödet. Tidpunkten för redovisning av det statliga stödet kan skilja sig åt mellan IFRS/RFR 2 och K2/K3 på grund av vilka krav respektive regelverk ställer för när redovisning ska ske. Vid vilken tidpunkt stödet ska redovisas påverkar även frågan om ett företag är på obestånd eller inte.

I en artikel på Balans webb redogör FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering, genom Johan Roempke och Eva Törning, för ett par punkter att ta i beaktan.

På Resultat webb finns även en artikel om förenklingsregler och omställningsstöd, med tips från FAR:s experter Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, och Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.