2020-02-04
Nyheter

Skärpta krav för skatterådgivare allt närmare

Nu har propositionen om skärpta krav för skatterådgivare lämnats till riksdagen.
− För företag och rådgivare kommer det här att innebära en extra stor arbetsbelastning, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Regeringen överlämnade under tisdagen en proposition till riksdagen med förslag om skärpta krav för skatterådgivare, ett förslag som FAR tidigare rapporterat om. Propositionen innebär att skatterådgivare ska bli skyldiga att informera Skatteverket om vissa gränsöverskridande arrangemang. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innebär därför nya möjligheter för Sverige att automatiskt utbyta motsvarande information med andra länder i EU, eftersom förslaget följer ett EU-direktiv på området. Syftet är bland annat att ge skattemyndigheterna information om nya former av aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede.

− Finansminister Magdalena Andersson trycker på att detta är första steget. Uppgiftsskyldigheten kommer i så fall i ett andra steg även att omfatta inhemska transaktioner, något FAR är starkt mot och arbetat för att det inte ska bli verklighet, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Skyldigheten att lämna uppgifter till Skatteverket ligger främst hos skatterådgivare, men kan i vissa fall i stället gälla den som använder den sortens arrangemang som blir rapporteringspliktigt. En särskild avgift ska kunna tas ut om uppgifterna inte lämnas i tid till Skatteverket.

− Syftet är enligt finansministern att Skatteverket ska få en bättre bild över internationella skatteupplägg, men det är oklart hur många sådana som kvarstår efter de förändringar som skett inom internationell skatterätt på senare år. En grannlaga uppgift för Skatteverket blir också att samordna och synkronisera dessa upplysningar. För företag och rådgivare kommer det här att innebära stor extra arbetsbelastning, säger Hans Peter Larsson.

Bestämmelserna väntas träda i kraft 1 juli 2020.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far..se