2020-02-19
Nyheter

Så ska du tänka kring utbildningstimmarna som Auktoriserad Lönekonsult FAR

FAR får många frågor från medlemmarna som handlar om hur man ska räkna utbildningstimmarna. FAR:s Camilla Carlsson benar ut vad som gäller.

Syftet med utbildningstimmarna för dig som är Auktoriserad Lönekonsult FAR är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att uppdatera dig på nyheter och förändringar som kan påverka uppdraget.

FAR:s medlemmar ska uppnå och bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund får kompetent professionell service. Detta är en av de grundläggande etikprinciperna som framgår av IESBA:s Etikkod.

Att medlemmen upprätthåller och fördjupar sina teoretiska kunskaper genom vidareutbildning är en förutsättning för att bibehålla sin professionella kompetens och skicklighet.

Vad ska jag tänka på och vilka kurser kan jag tillgodoräkna mig?
Den auktoriserade lönekonsulten ska dokumentera både planerad och faktiskt genomförd utbildning.

Exempel på vidareutbildningstimmar som kan tillgodoräknas:

  • Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.
  • Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras. 
  • Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, streamade seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande. 
  • Vid medverkan som lärare eller handledare kan förberedelse- och genomförandetid i rimlig mån tillgodoräknas. Sådan tid får dock inte utgöra merparten av den redovisade tiden. 
  • Författande av artiklar, vägledningar och böcker med teknisk inriktning 

Vi har en del interna utbildningar som vi har utformat själva och nu funderar jag på om det är möjligt att få vissa av dessa timmar att bli vidareutbildningstimmar?
Ja, det är möjligt, men tänk på att kursdokumentation behöver sparas för att verifiera utbildningen.

Kan jag som lönekonsult gå en ledarskapsutbildning?
Ja, det räknas in i dina utbildningstimmar, utbildningen bör framgå av din planering

Har FAR specifika krav på innehållet i utbildningarna?
Innehållet i utbildningen ska vara avpassad för den enskilda medlemmens professionella behov.

Vad händer vid en eventuell sjukskrivning eller föräldraledighet?
Då görs självklart undantag från timkraven. Du ska kunna visa att du i din planering av vidareutbildningen har kompenserat för uppehållet, så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

FAR nämner även icke verifierbara timmar – vad är det?
Icke-verifierbar utbildning är olika former av självstudier, det vill säga, läsa nyhetsbrev, artiklar, facklitteratur eller regeluppdateringar samt deltagande i konferenser eller seminarier där deltagandet inte med lätthet kan verifieras.

Hur räknas treårsperioden?
Rullande bakåt i tiden. Du är ansvarig för dina utbildningstimmar, så se till att du planerar och dokumenterar dina utbildningar och att du utbildar dig löpande.

Vilken uppföljning gör FAR på medlemmens vidareutbildningstimmar?
I samband med en kvalitetskontroll ska du kunna visa kursintyg eller andra underlag som bekräftar att kursen är genomförd och timkravet är uppfyllt.

Exempel Auktoriserad Lönekonsult FAR:
Bilaga 1 Dokumentation av genomförda utbildningsaktiviteter för utbildningsåret 2020. Exemplet nedan är en bild för att illustrera.

FAKTA
Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Dessa 20 timmar kan vara antingen verifierbara eller icke verifierbara. Under en treårsperiod ska 60 timmar vara verifierbara, det vill säga, det ska finnas dokumentation som visar att utbildningen har genomförts av medlemmen. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se