2020-02-25
Nyheter

Nyheter i uppdaterad BAS-kontoplan

Löpande bokföring kopplat till momsdeklaration samt fördjupningsavsnitt om rättelser. Det är några av nyheterna när de nya BAS-böckerna publicerats och kontoplanen uppdaterats för i år.

Den årliga uppdateringen av BAS-kontoplanen är klar – och i och med det har de två böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken levererats från tryckeriet.

Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, är sedan förra våren invald i styrelsen i BAS-intressenternas förening.

– Det sker alltid några förändringar i kontoplanen. Konton tas bort, läggs till eller ändrar namn. När det gäller årets upplaga av Bokföringsboken innehåller den bland annat nyheter i form av löpande bokföring kopplat till momsdeklaration och vouchrar. I boken finns också ett ingående avsnitt om billeasing, medan det i Bokslutsboken exempelvis ingår ett fördjupningsavsnitt om rättelser, berättar Birgitta Åhlander.

Hon påminner vidare om att kontoplanen numera finns på engelska, något FAR skrivit om tidigare, samt att FAR-medlemmar har möjlighet att läsa BAS-Bulletinen kostnadsfritt. Bulletinen kommer ut fyra gånger per år och behandlar aktuella frågor inom skatt och redovisning.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz