2020-02-17
Nyheter

Har svenska revisorer rättslig skyldighet att granska finansiella rapporter i ESEF-format?

Under 2019 infördes nya regler i EU om enhetlig elektronisk rapportering av finansiella rapporter (ESEF). De nya reglerna berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.

Syftet är att göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

I november antog Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) ett dokument med icke-bindande riktlinjer för de EU-länder där det finns en rättslig skyldighet för revisorer att granska finansiella rapporter i ESEF-formatet. För att underlätta implementeringen av ESEF har även Accountancy Europe tagit fram ett dokument med överväganden och praktiska implikationer som kan uppstå vid en granskning av finansiella rapporter i ESEF-format.

FAR anser, efter avstämning med Revisorsinspektionen, att det inte finns någon rättslig skyldighet för revisorer i Sverige att granska finansiella rapporter i ESEF format.

Text: Pernilla Halling