2020-02-04
Nyheter

EY fick godkänt i FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivning

Under senhösten genomförde FAR en kvalitetskontroll av skatterådgivningen vid EY, som fick godkänt.

Under senhösten genomförde FAR en kvalitetskontroll av skatterådgivningen vid EY, som fick godkänt. Beslutet togs 19 december i kvalitetsnämnden och kommunicerades strax innan jul. Även BDO och Deloitte har klarat motsvarande kontroller hösten 2018.

Rikard Ström, auktoriserad skatterådgivare FAR och ansvarig för skatterelaterade kvalitetsfrågor på EY, Grattis! Hur känns det?
– Tack! Det känns naturligtvis bra både att ha varit med om och klarat FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivare. Det visar att både våra auktoriserade skatterådgivare genomgår regelbundna granskningar och kontroller och att nu även hela skatterådgivningen har nu klarat den företagsövergripande kontrollen från FAR.

Förberedde ni er på något speciellt sätt?
– Ja, vi blev tillsända en frågelista där vi både lämnade basinformation om företaget och våra anställda och ett antal frågor om verksamheten. Även om vi har kunskap om FAR:s standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet och andra regler är det bra att detaljerade frågor ställs, så att vi får mer detaljerad koll på exakt var i regelverken kraven finns.

– Två kontrollanter från två andra Big 4-byråer besökte oss under två dagar i mitten av november. Vi var väl förberedda. Redan innan hade vi tagit fram allt underlag som kunde tänkas bli aktuellt för granskning.

Arbetade ni extra mycket med något område?
– Vi arbetade både med övergripande och detaljerade frågor. Det är en nyckel till framgång att vara väl förberedd. Då kan man ge snabbare svar till kontrollanterna och får en bättre förståelse för de egna processerna. Då går även granskningen snabbare och eftersom man betalar för den tid kontrollanterna lägger ned blir kostnaderna lägre.

Vad är nyttan med kvalitetskontrollerna?
– Auktorisationen i sig är en kvalitetsstämpel men för att den skall ha ett värde måste den följas upp med regelbundna kvalitetskontroller . Vi har även en intern kvalitetskontroll på EY, så FAR:s kontroll kompletterar den interna kontrollen. Det är två system med interna kontroller, så att vi både följer FAR:s standarder och våra egna regelverk.

– En auktorisation förutsätter dels ett paket med obligatorisk utbildning i början och sedan att det under resans gång sker kontroller så att företagen lever efter exempelvis FAR:s etiska regler och kriterier för hur en verksamhet bör bedrivas. Det visar på en viss minimistandard. Auktorisationen av skatterådgivare är tänkt att vara en trygghet om man anlitar en sådan, som ger tillgång till FAR:s trovärdighet och resurser. Auktorisationen och kontrollerna särskiljer oss från rådgivare som inte har motsvarande processer för att säkerställa kvaliteten.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se