2020-12-03
Nyheter

Global standard för revision av företag med mindre komplex verksamhet – hur går det?

Ytterligare ett steg är på väg att tas mot en global revisionsstandard anpassad för företag med mindre komplex verksamhet. På den internationella standardsättaren IAASB:s möte 7–11 december kommer ett utkast till standard att behandlas.

Arbetet med att ta fram en ny global standard för mindre och medelstora företag, Less Complex Entities (LCE) bygger på ISA:s grundläggande principer, men ambitionen är att den nya standarden ska ha en enklare och mer logisk struktur.

– Det förslag som arbetsgruppen har tagit fram ligger på knappt 70 sidor, att jämföra med ISA-versionen som är runt 600 sidor. Det är mycket positivt, för hur många klarar att ta till sig 600 sidor detaljerad och svårläst text? Att man lyckas hålla det så kort beror bland annat på att det i denna version inte finns några tillämpningspunkter där LCE-standarden kommenteras och förtydligas, säger Lennart Iredahl på FAR.

Det är en hel del frågor som återstår att ta ställning till innan standarden kan vara klar. Bland annat huruvida standarden ska omfatta koncernredovisning, en fråga som sannolikt kommer att diskuteras. Det finns också fortfarande de som inte är övertygade om att en separat standard är rätt väg att gå.

Arbetet inom IAASB med att ta fram den nya standarden pågår i högt tempo och målet är att ha ett färdigt Exposure Draft klart för utskick för konsultation i juni 2021. I mars kommer en uppdaterad version av utkast till standard att behandlas.

Den som är intresserad av att se hur den nya revisionsstandarden kan komma att se ut kan läsa mer på IAASB:s webb. Här finns även information om vilka frågor som ska diskuteras med anledning av utkastet.

Text: Pernilla Halling