2020-12-08
Nyheter

FAR kritisk till ESMA:s taxonomiförslag

I dagarna har FAR svarat på ESMA:s förslag om rapportering utifrån taxonomin artikel 8. ”Det kommer att krävas en stor arbetsinsats från bolagen att implementera det här”, säger Torbjörn Westman, ordförande FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet.

4 december var sista dagen att svara på ESMA:s så kallade consultation paper gällande förordningen kring hur bolagen ska rapportera utifrån taxonomin artikel 8, som träder i kraft sommaren 2021.

FAR välkomnar EU:s taxonomi och syftet som Europeiska unionen vill uppnå med införandet av taxonomin, det vill säga, att uppnå målen i Parisavtalet. Men FAR är inte helt nöjda med hur rapporteringen rekommenderas gå till, utefter förslaget från den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA, som är de europeiska finansinspektionernas centralorganisation.

− Taxonomin kräver att bolagen beskriver hela sin ekonomiska aktivitet. Men bokföring hos bolag är inte upplagd på det sättet. Det kommer att krävas en stor arbetsinsats från bolagen att implementera det här, säger Torbjörn Westman, ordförande FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet.

Torbjörn Westman

Torbjörn Westman. Foto: Christian Gustavsson

Han ifrågasätter varför ESMA exempelvis inte väljer segmentsrapportering, som är den rapportering som finns i dag. Torbjörn Westman påtalar vidare att EU har varit väldigt sena med den så kallade delegation act, som beskriver hur taxonomin ska implementeras hos stora bolag av allmänt intresse med fler än 500 anställda, som omfattas av den nya förordningen.

− Det är en komplex taxonomi och även om slutliga rapporteringsriktlinjer inte kommer att finnas förrän till sommaren är det är först nu vi kunnat få en uppfattning om hur rapporteringen ska gå till. Vi måste vara ödmjuka, för det kan således fortfarande ske förändringar. Men vi måste ändå agera nu – och bolagen behöver hänga med i allt som händer, säger Torbjörn Westman.

Det här måste bolagen göra:

  • Börja i god tid med att mappa upp de ekonomiska aktiviteterna utifrån taxonomin.
  • Se över hur de ekonomiska aktiviteterna är i enlighet med taxonomin. Uppfyller de taxonomins krav?
  • Från bokföring till taxonomirapportering – hur kan bolagen få ut information utifrån befintliga system?

Text: Sofia Hadjipetri Glantz