2020-08-13
Nyheter

FAR:s coronagrupp fortsätter sitt arbete under hösten

För att skapa klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna tillsatte FAR i våras en coronagrupp med experter från branschen och anställda på FAR. Coronagruppen kommer att fortsätta sitt arbete under hösten.

- Coronakrisen är långt ifrån över och det finns ett fortsatt stort behov av stöd i coronarelaterade frågor. Det ska vara lätt att göra rätt från början och genom coronagruppen kan vi på ett strukturerat sätt fånga upp de viktigaste frågorna och utifrån vår expertkunskap skapa klarhet i vad som gäller, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Samtliga yrkeskategorier inom FAR är representerade i coronagruppen vilket gör att frågor inom områdena revision, redovisning och skatt synkroniseras. Gruppens arbete kommuniceras löpande, bland annat via FAR:s nyhetsbrev.

Är det någon fråga du vill att coronagruppen ska arbeta med? Mejla till corona@far.se.