2020-04-01
Nyheter

Samverkansmöten till gagn för FAR:s medlemmar

Coronakrisen har lett till att FAR både har ännu tätare dialog med Skatteverket och till olika typer av samverkan med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Med medlemmens bästa som utgångspunkt.

När regeringens första krispaket till företagen kom, som bland annat gick ut på att ge uppskov på skatteinbetalningarna, förstod FAR:s skatteansvarige Hans Peter Larsson att det snabbt skulle uppstå nya frågor för medlemmarna och företagarna att ta ställning till. Han initierade ett möte med Skatteverket som snabbt kom till stånd och där frågorna bollades.

Exempel på frågor som har fått gehör är att företrädaransvaret för uppskjutna skatter nu slopas och att företagaren inte behöver visa på återbetalningsförmåga på skatten denne skjuter upp. Det räcker med att ha skött sina skattebetalningar.

– Alla frågeställningar som dyker upp och sätter myror i huvudet på medlemmarna läggs fram på bordet. En uppmaning till FAR:s medlemmar är att komma in med fler frågor till oss som behöver lösas för att kunna ta oss i genom den här turbulenta tiden, säger Hans Peter Larsson.

Förutom veckomöten med Skatteverket, samverkar FAR även med Företagarna och Svenskt Näringsliv.

– Olika organisationer ser olika saker vid olika tidpunkter. Och om tre organisationer uppmärksammar en fråga ges det större tyngd. Det gemensamma målet är att vi ska klara oss igenom coronakrisen så bra som möjligt, säger Hans Peter Larsson.

– För medlemmarna gäller det att tänka att serva sina kunder med de underlag som behövs. När det uppstår frågetecken, då ska de vända sig till FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz