2020-04-16
Nyheter

Redovisningsmässiga effekter gällande korttidsarbete

FAR:s policygrupp för redovisning går igenom frågor i redovisningen avseende korttidsarbete.

De åtgärder som vidtagits för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen leder till en del frågor när det gäller företagens redovisning. I denna artikel redogör FAR:s policygrupp för redovisning för de redovisningsmässiga effekter som uppstår avseende åtgärden att minska lönekostnaden vid korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Den redovisningsmässiga hanteringen kan variera beroende på vilka redovisningsnormer som tillämpas, här redogörs för effekter enligt IFRS, RFR 2, K3 och K2.

Läs fördjupningsartikeln i sin helhet på Balans webb