2020-04-16
Nyheter

Medlemsvolymen 2020 är här

I Medlemsvolymen 2020 hittar du bland annat FAR:s stadgar och regler för medlemmar, allmänna uppdragsvillkor och etikregler. I årets upplag finns förändringar i Etikkoden samt rekommendationer och uttalanden.

Den stora nyheten i Medlemsvolymen 2020 är att IESBA:s Etikkod som trädde i kraft 15 juni 2019 numera är en del av Medlemvolymen, till skillnad från förra året då den publicerades i egen volym samt på FAR Online.

– Etikkoden är det övergripande regelverket för FAR:s yrkesetiska regler och till i år har FAR:s alla etikregler uppdaterats med hänvisning till nya koden, berättar David Nylund, förlagschef FAR.

Andra nyheter i Medlemsvolymen är ändringar i EtikR 3 Skattetjänster där det bland annat har införts aviserade regler om rapporteringsplikt för gränsöverskridande skatterådgivning samt EtikU 11, som handlar om penningtvätt och har uppdaterats med anledning av lagändringar som trädde i kraft i januari 2020.

– Alla regler i Medlemsvolymen finns även på FAR Online. Just webbsidan om medlemsregler kommer alla medlemmar åt, oavsett om du är abonnerar på FAR Online eller inte. Det ingår i ditt medlemskap i FAR, tipsar David Nylund.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

David Nylund

David Nylund

Förlagschef

08-402 75 17 david.nylund@far.se