2020-04-06
Nyheter

Frågan om koncernbidrag hänger i luften

FAR:s och Företagarnas förslag om ändrade formuleringar så att inte koncernbidrag ses som utdelning hann inte läggas fram på bordet inför riksdagens votering. Nu tas frågan vidare till Tillväxtverket och partiernas gruppledare i riksdagen.

Med anledning av coronaviruset sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal.

I samband med riksdagens beslut 2 april lämnade FAR tillsammans med Företagarna in en hemställan och föreslog där ändrade formuleringar så att inte koncernbidrag ses som utdelning i sammanhanget, något FAR skrivit om här.

FAR och Företagarna skriver att möjligheten att lämna koncernbidrag är ett vedertaget verktyg av central vikt för resultatutjämning i företagsgemenskaper. I stället föreslår FAR och Företagarna en omformulering av lagen så att inte alla koncernbidragsgivande företag träffas av begränsningen:

”Företag som inte samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar (värdeöverföringar), med undantag för värdeöverföringar som är koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:29).”

Men finansutskottet hann inte göra någon ändring i den skrivning i betänkandet som lades på riksdagens bord. FAR:s och Företagarnas förslag fanns därmed inte med i riksdagens omröstning.

– Nu tar Tillväxtverket med sig både den här frågan och andra frågor som är oklara för att avgöra hur vi ska se på olika uttryck i förslaget. Det ligger i sin natur att alla frågor inte är lika väl utredda av utskotten som de i vanliga fall är. Därför hoppas FAR kunna ha en fortsatt dialog med Tillväxtverket för att tolka de oklarheter som finns så att våra medlemmar vet vad som gäller i olika situationer, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

– FAR:s medlemmar, särskilt revisorer, redovisnings- och lönekonsulter samt skatterådgivare, har en nyckelroll när det gäller att ta fram ekonomiska underlag som visar att företag är berättigade till olika stöd för permitteringar. Vi jobbar outtröttligt vidare i alla frågor som berör våra medlemmar, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz