2020-04-01
Nyheter

Första mindre byrån godkänd i kvalitetskontroll skatt

Lundin Skatt är den första mindre byrån vars skatterådgivningsverksamhet kvalitetskontrollerats. Resultat? Godkänt! Nu ser Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) inom FAR fram emot att fler mindre byråer genomgår godkänd kvalitetskontroll när nästa omgång av kontroller genomförs under hösten 2020.

– Äntligen har vi nu också kvalitetskontrollerat vår första mindre byrå – och som KNS i sitt beslut godkänt baserat på den rapport kvalitetskontrollanten lämnat. I kvalitetsnämnden är vi måna om att en mindre byrå inte ska mätas utifrån en lägre skala än större byråer. Efter att ha haft en bra diskussion i nämnden så landade vi i att godkänna Lundin Skatt. Det är fantastiskt roligt!, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Övergripande frågor som kvalitetskontrollanten försöker få svar på i en kontroll är till exempel: Hur tar sig byrån an nya klienter? Hur arbetar de med kvalitetssäkring? Hur jobbar man med utbildningar? Hur följs penningtvättslagen och hur säkerställs id-kontroller?

Torbjörn Hagenius

Torbjörn Hagenius. Foto: Deloitte

Kontrollen innefattar bland annat regulatoriska regelverk som alla omfattas av i vår bransch, påminner Torbjörn Hagenius. För mindre byråer, som i fallet med Lundin Skatt, är det en kontrollant som utför kontrollen, i stället för två kontrollanter som för större byråer. Kontrollanten har en direktkontakt med representant för bolaget, gör intervjuer och går igenom frågeformulären som ska besvaras.

– Det är en styrd och okomplicerad process att bli kvalitetskontrollerad. För en mindre byrå är det inte särskilt mycket tid som tas i anspråk. I stort sett ska byrån förklara hur den arbetar med regulatoriska frågor och krav, kvalitetssäkring och risker i verksamheten. För byrån är det otroligt värdefullt att vi utför de här kontrollerna. I sin kontakt med Lundin Skatt har kontrollanten exempelvis lämnat förslag och rekommendationer för förbättring, vilket även bidrar till att utveckla mindre byråer, säger Torbjörn Hagenius.

Inför hösten 2020 har nämnden beslutat om vilka tre byråer som står på tur; en större byrå och två mindre, dock ej enmansbyråer. Brev är på väg ut till de utvalda byråerna.

Även Deloitte, EY och BDO:s skatteverksamheter är kvalitetskontrollerade och godkända. Efter den första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz