2020-04-09
Nyheter

FAR Snabbutbildning: Tillskott till aktiebolag i kris

Just nu är det många som funderar kring frågor kopplat till ekonomiskt oroliga tider. Därför har vi tagit fram några korta, kostnadsfria snabbutbildningar online med relevanta ämnen.

I den andra delen går vår jurist Maria Lantz igenom tillskott till aktiebolag i kris.

Tillskott till aktiebolag i kris
När aktiebolag hamnar i ekonomisk kris behöver bolaget tillskott av olika typ beroende på skälet till ekonomisk kris. I denna kurs får du en förståelse för hur tillskott till aktiebolag kan göras på olika sätt.

 


FAR har under de senaste åren fokuserat på att ta fram nya, smidiga undervisningsmetoder online, så att du som kursdeltagare kan utbilda dig på dina villkor. Vi erbjuder onlineutbildningar inom redovisning, skatt, juridik och revision. Hela vårt utbud hittar du här.

FAR Online kan du hitta aktuella regelverk: kontrollbalansräkning:
Företagskonkurs
Tvångslikvidation
Företagsrekonstruktion
Insolvensbegreppet
Insolvens