2020-04-02
Nyheter

FAR föreslår tydlighet kring koncernbidrag

I dag väntas riksdagen fatta beslut om några av de stödåtgärder som tidigare presenterats. Däribland permitteringsstödet. Med anledning av det har FAR tillsammans med Företagarna lämnat in en hemställan där vi föreslår ändrade formuleringar så att inte koncernbidrag ses som utdelning i sammanhanget.

Att använda sig av stödet för korttidsarbete (permitteringsstödet) men samtidigt ta ut utdelning ska inte vara okej. Det har finansutskottet betonat i ett betänkande till riksdagen, inför att riksdagen i dag 2 april, väntas fatta beslut om den tilläggsbudget som reglerar en rad stödåtgärder som tidigare lagts fram.

Finansutskottet ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna men understryker samtidigt att en förutsättning är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter och skulle behöva säga upp personal om inte stödet fanns.

”Utskottet anser att det under sådana förhållanden inte kan anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar” skriver utskottet i det betänkande som publicerades tidigare i veckan.

Formuleringen väckte frågan om vad ”andra liknande utbetalningar” innebär och hur detta påverkar koncernbidrag. För att minska risken för oklarheter valde FAR och Företagarna att lämna in en gemensam hemställan till riksdagen. Alltså en begäran om att formuleringen i beslutet ändras.

FAR och Företagarna skriver att möjligheten att lämna koncernbidraget är ett vedertaget verktyg av central vikt för resultatutjämning i företagsgemenskaper. I stället föreslår FAR och Företagarna en omformulering av lagen så att inte alla koncernbidragsgivande företag träffas av begränsningen:

”Företag som inte samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar (värdeöverföringar), med undantag för värdeöverföringar som är koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:29).” skriver FAR och Företagarna som förslag på ny formulering.

− Det är viktigt att vi kan klargöra vad som gäller kring korttidsarbete. I det här fallet uppmärksammades vi på problematiken kring utformningen av en av våra medlemmar och tillsammans med Företagarna valde vi att lämna in hemställan, säger Karin Apelman, FAR:s VD och generalsekreterare.

Text: Charlotta Marténg

Annica Gerentz

Kommunikationsstrateg

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se