2019-09-30
Nyheter

FAR stöder Svenskt Näringslivs förslag om ränteavdrag

FAR ställer sig bakom ett förslag från Svenskt Näringsliv vars syfte är att mildra effekterna av de begränsningar i ränteavdragen för företag som har införts av regeringen.

FAR har skickat en hemställan till regeringen, om ta fram ett lagförslag som ska dämpa de negativa följderna av de begränsningar för ränteavdrag som har införts. FAR stöder därmed Svenskt Näringslivs tidigare skrivelse, SN 2019-04-19.

Hemställan är undertecknad av ordförande för FAR:s skattesektion Joachim Agrell, samt Markus Thaler, ordförande för specialistgruppen för skatt. I den föreslås en ändring av lagen vad gäller koncernbidragsspärren i 40 kap. inkomstskattelagen.

Bakgrunden till förslaget är en praktisk konsekvens av begränsningarna i räntebidrag, där företag som har underskottsavdrag som får kvittas mot egna vinster ändå kan hamna i skatteposition, framhåller de.

– Detta står dels i strid mot syftet med den införda koncernbidragsspärren, dels så kan det medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för företag, säger Markus Thaler.

Av det skälet bör bestämmelserna om begränsningar av räntebidrag ändras, anser FAR, i enlighet med Svenskt Näringslivs lagförslag.

I förslaget från Svenskt Näringsliv framhålls att de negativa effekterna kan dämpas genom att spärren avseende koncernbidrag endast ska tillämpas i de fall då ett företag under det aktuella beskattningsåret emottar koncernbidrag.

Detta skulle få som följd att de negativa effekterna begränsas till sådana år då ett företag har tagit emot koncernbidrag.

Utöver att regeringen snarast tar fram ett lagförslag som baserar sig på Svenskt Näringslivs förslag, föreslår FAR även att det bör ges retroaktiv tillämpning, eftersom det enbart har positiva effekter för de skattskyldiga.

Förslaget från Svenskt Näringsliv har tidigare sänts till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Beylan.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se