2019-10-07
Nyheter

Nya upplysningskrav och andra nyheter på IFRS-dagen

19 november är det dags för IFRS-dagen i FAR:s regi. Förutom nyheter och uppdateringar inom IFRS-området ges möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Är du redo för de nya upplysningskraven som IFRS 16 för med sig? Och hur har det gått med nya redovisningstillsynen? Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp på IFRS-dagen 19 november.  

– Det är ett ypperligt tillfälle att få koll på nyheterna inom IFRS och hålla sig a jour med regelverket. Det sker ständiga förändringar och tolkningar så det gäller att hela tiden vara på tårna. Sedan träffar man andra personer i samma position på andra företag, där man kan byta erfarenheter. Man lär sig lika mycket på det som att lyssna på oss föreläsare. Och vi uppmuntrar alla att ställa frågor, säger Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ansvarig för FAR:s IFRS-dag.  

Nyhetsdagen vänder sig till den som arbetar med eller i bolag som ska upprätta redovisning i enlighet med IFRS. Mer specifikt är kursen lämplig för revisorer, redovisningskonsulter, ekonomi- och redovisningsansvariga, eller handläggare av kvalificerade boksluts- och redovisningsärenden. 

På schemat finns bland annat punkter som nya och ändrade upplysningskrav relaterade till IFRS 16, Leasingavtal, nyheter från Rådet för finansiell rapportering, lagstiftningsnyheter och ändringar i standarder. 

– När dagen är slut kommer deltagarna att ha fått en aktuell överblick inom IFRS-området – med praktiska inslag, säger Pernilla Lundqvist. 

Utöver Pernilla Lundqvist medverkar även lärarna Ulrika Bagge, redovisningsspecialist på EY inom finansiella instrument, pensioner och försäkringsavtal, samt Marie Lind, redovisningsspecialist på EY med en bakgrund inom revision. 

IFRS-dagen äger rum 19 november i Stockholm men det går även att delta online.

Om FAR:s Nyhetsdagar: 
FAR:s Nyhetsdagar är återkommande dagar då vi går igenom nyheter och förändringar inom områdena skatt, allmän redovisning, IFRS, fastigheter, samt lön- och fåmansfrågor. Under en kunskapsintensiv dag samlas de främsta experterna inom sina områden för att berätta om nyheter och dela med sig av aktuella case och frågeställningar direkt från arbetslivet. 
Läs mer om Nyhetsdagarna här. 

Text: Sofia Hadjipetri Glantz