2019-10-29
Nyheter

Exempel på allmän riskbedömning

Har ni gjort en allmän riskbedömning? I kvalitetskontrollerna noteras ofta att det saknas en dokumenterad bedömning av hur de tjänster som medlemsbyrån tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta trots att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 2017 ställer krav på att en sådan ska finnas.

Dessutom ska det finnas rutiner och riktlinjer för de åtgärder som ska vidtas enligt penningtvättslagen vad gäller kundkännedom, övervakning, rapportering, behandling av personuppgifter sant utbildning och skydd av personal.

Som stöd för medlemmarna har FAR:s policygrupp för etik gjort ett exempel som visar hur den allmänna riskbedömningen med tillhörande rutiner och riktlinjer kan se ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är en mall som kan kopieras och läggas i en pärm, utan den allmänna riskbedömningen måste alltid anpassas till den egna verksamhetens särskilda förutsättningar.