2019-10-04
Nyheter

Bred kompetens inom byrån ger bättre revisionskvalitet

Revisionsbyråer som även erbjuder icke-revisionstjänster har bäst förutsättningar att leverera högkvalitativ revision till sina kunder. Det visar en rapport som IFAC varit med och tagit fram.

IFAC (International Federation of Accountants) har tillsammans med CA ANZ (Chartered Accountants Australia and New Zealand) och ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) tagit fram en rapport som handlar om oberoende, samt risk- och affärsmässiga perspektiv när det gäller revisionsbyråer som förutom revision erbjuder exempelvis it-, aktuarie- och juristtjänster.

En central slutsats är att ett brett tjänsteutbud möter ett behov på marknaden och ger förutsättningar för kompetensutveckling och en väl fungerande struktur inom byrån.

– Det är välkommet att detta viktiga ämne belyses i en rapport, som sannolikt kommer att bidra till en fortsatt global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet ska stärkas ytterligare inom revisionen och relaterade tjänster i framtiden, säger Karin Apelman, generalsekreterare för FAR.

Rapporten tar också upp frågan om att erbjuda icke-revisionstjänster till revisionskunder. Bland annat konstateras att det fortfarande finns en oro för att oberoendet äventyras, trots strikta regler som förbjuder eller begränsar företag från att tillhandahålla vissa sådana tjänster till revisionskunder.

En stor del av utmaningen ligger i att visa allmänheten att upplevda intressekonflikter hanteras på ett lämpligt sätt. Rapporten ifrågasätter behovet av omfattande lagstiftningsförändringar som kan medföra försämrad kvalitet på revisionstjänster. Vidare fastslås att större delen av intäkterna från icke-revisionstjänster kommer från kunder för vilka byrån inte tillhandahåller revisionstjänster.

Rapporten, Audit Quality in a Multidisciplinary Firm, är tänkt att på ett konstruktivt sätt bidra till den internationella debatten om byråer som förutom revision även erbjuder tjänster inom andra områden.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se