2019-11-22
Nyheter

Rekordmånga vill bli Auktoriserade Skatterådgivare FAR

Antalet personer med titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR når rekordnivåer. Hittills har 44 personer klarat auktorisationsprovet i år.

Fler än någonsin får titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR. En sammanställning visar att det skedde ökning från 10 auktorisationer 2016 till en dryg fördubbling 2017 med 22 auktorisationer och återigen en fördubbling 2018 till 47 auktorisationer.

– En orsak är att det från byråernas sida har blivit ett krav att skatterådgivare som vill göra karriär och stiga i graderna har en auktorisation. Att anlita en Auktoriserad Skatterådgivare FAR skapar helt enkelt mer trygghet för uppdragsgivaren, säger Anna Karin Wikner som arbetar på FAR:s kvalitetssekretariat. 

Siffrorna pekar mot en fortsatt ökning, då 44 personer har klarat provet i år – men då återstår ett prov där sex personer väntas delta.

Under sommaren stärktes varumärket för Auktoriserade Skatterådgivare FAR genom att titeln blev skyddad enligt lag i och med att den registrerades hos Patent- och registreringsverket. Det gäller även titlarna Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och Auktoriserad Lönekonsult FAR.

– Endast personer som har auktoriserats av FAR får använda ovanstående titlar, som ett bevis på att utövaren har klarat FAR:s auktorisationsprov och även de löpande kvalitetskontrollerna. Utöver det innebär titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR en kvalitetsstämpel som ger en tydlig yrkesidentitet, säger Anna Karin Wikner.

FAR:s kvalitetskontroll är ett viktigt stöd i kvalitetsarbetet. Därför sker regelbunden uppföljning att auktoriserade skatterådgivare uppfyller fastställd standard för kvalitetssäkring. Under hösten och vintern sker exempelvis ett antal kvalitetskontroller som genomförs av FAR och som innebär en garanti, både när det gäller kunskaper och frågor relaterade till yrkesrollen, samt att man följer FAR:s yrkesetiska regler.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se