2019-11-13
Nyheter

Den svenska arvsskatten –avskaffad men inte uträknad

Noggranna konsekvensanalyser behöver göras om några politiska initiativ tas för att återinföra arvsskatten, visar en SNS-rapport.

Just i dag kan arvsskatten betraktas som nästintill politiskt död. Det sker inte några aktiva försök att återinföra arvsskatten som avskaffades i december för 15 år sedan, 2004. Men intresset ökar för att komma med sådana förslag, fastslår Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, som nyligen publicerade rapporten 60 lärdomar om den svenska arvsskatten. Att intresset ökar gäller inte minst mot bakgrund av att Sverige är ett av få länder inom EU som inte har någon arvsskatt.

Rapporten analyserar skattens konsekvenser samt de argument som framförts för och emot att återinföra en arvsskatt. Ett argument för en arvsskatt har varit att förmögna personer ärver mer än personer utan förmögenhet. Men det argumentet, framhåller rapportförfattarna, beaktar inte att arvsskatten även har slagit mot mindre förmögenheter.

Samtidigt har arvsskatten inte inbringat några stora intäkter till staten, utan i storleksklassen som mest cirka två-tre miljarder kronor. Intäkterna till staten har legat på under en tiondels procent av den svenska bruttonationalprodukten, samtidigt som en stor del av inkomsterna från skatten har ätits upp av administrationskostnader.

Ytterligare ett problem med skatten är att det har varit lätt att undanhålla beskattning genom underrapportering. Så har skett i stor skala, framför allt när det gällde stora arv. Huvudförfattaren till rapporten, Sebastian Escobar-Jansson, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität i München, har gjort egna beräkningar av kostnaderna för underrapportering. Dessa tyder på att den genomsnittliga skattebetalningen skulle ha varit 30‒70 procent högre ifall arven inte hade underrapporterats, uppger han.

I rapporten diskuteras även negativa effekter av en arvsskatt, exempelvis svårigheter vid generationsskiften av företag, minskade investeringar och kapitalflykt utomlands. En slutsats är att finansiella argument för en arvsskatt inte håller. Det är helt enkelt inte tillräckligt väl utforskat vilka effekter som en arvsskatt har på ekonomin i ett land. Studien ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld, där FAR är en av sponsorerna.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se