2019-03-17

Tummen upp! Första byråerna godkända i kvalitetskontroll skatt

Under hösten kvalitetskontrollerades skatterådgivningsverksamheten vid BDO och Deloitte. I början av året kom resultatet. Båda fick godkänt.

I höstas fick Deloitte och BDO i Stockholm var för sig besök av två kvalitetskontrollanter utvalda av FAR, för att på plats undersöka hur byråerna arbetar med kvalitet och kvalitetskontroll i sin skatterådgivningsverksamhet. Det är de första byråerna som kontrolleras - och nu har båda blivit godkända.

Något som gläder Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

– Det här har ett stort värde för byråerna. Först har vi auktorisationen av skatterådgivare. Sedan kompletteras bilden av att också företagen kvalitetskontrolleras. Det som vi från nämndens och FAR:s sida kan trycka på är just att syftet med kontrollerna är att förstärka och fokusera på kvalitetsstämpeln hos auktoriserade skatterådgivare och de företag där de är verksamma, säger Torbjörn Hagenius.

Han är själv auktoriserad skattetrådgivare med lång erfarenhet av skattefrågor. Även kontrollanterna är auktoriserade skatterådgivare, men kommer aldrig från samma bolag som det som är föremål för kontroll.

– En annan värdefull effekt av kvalitetskontrollerna är kunskapsdelningen. Kontrollanterna kommer till byråerna med egen erfarenhet av kvalitetsarbete. Vilket de givetvis har med i sina egna tankar och överväganden. Och de kommer även med förslag på förbättringar vid genomförandet av kvalitetskontrollen, tillägger Torbjörn Hagenius.

Planen är att en av de sju stora byråerna samt en mindre byrå ska kvalitetssäkras varje år. Under hösten 2019 genomförs kontroller på två nya byråer. FAR kvalitetskontrollerar sedan byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Torbjörn Hagenius är verksam på Deloitte och har därmed inte deltagit vid beslut rörande kvalitetskontrollen av Deloittes skatterådgivningsverksamhet.