2019-05-08

Ny vägledning kring penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är skyldiga att vidta åtgärder samt rapportera till Finanspolisen vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu har Revisorsinspektionen (RI) i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram en vägledning för revisorer.

Vägledningen är tänkt att öka kunskapen om ovanliga beteenden hos kunden samt ge exempel på transaktioner och tjänster som kan tyda på olaglig verksamhet. I vägledningen beskrivs situationer och varningssignaler som indikerar hög risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett för att man som verksamhetsutövare ska vara skyldig att rapportera. Om en misstanke finns kvar efter en närmare granskning ska man utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen. Vägledningen innehåller även information om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen.

– Även om vägledningen riktar sig till revisorer är den lika användbar för redovisningskonsulter och skatterådgivare, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

Mer detaljerad information finns i FAR:s uttalande EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 Text: Pernilla Halling

Vägledningen hittar du här

Varningstecken hittar du här