2019-05-28

Vägen framåt för revision i mindre företag

Vad finns det för problem med att tillämpa de internationella revisionsstandarderna på revision som rör små och medelstora företag? Och vad gör man åt det? Det diskuterades nyligen på en konferens i Paris. NRF:s generalsekreterare Helene Agélii var på plats.

Frågor kring revision i mindre företag, internationellt kallade SME:s eller Less Complex Entities, har länge varit på tapeten. I mitten av maj anordnadeIAASB, IESBA samt de två franska branschorganisationerna en konferens i Paris för att särskilt bena ut vad det finns för svårigheter med att tillämpa de befintliga internationella revisionsstandarderna (ISA) på revision som rör just dessa företag.

– Den framtida revisionen i små och medelstora företag är i fokus just nu, inte bara i Norden. Risken med en utveckling där fler och fler nationella initiativ tas fram är att marknaden blir väldigt fragmentiserad. Det är därför väldigt viktigt att IAASB agerar och att vi får en global lösning, säger Helene Agélii, generalsekreterare Nordiska Revisorsförbundets (NRF).


Helene Agélii. Foto: Gabriel Liljevall

Förutom NRF fanns fler än 80 deltagare från 25 länder på plats. Så även nordiska representanter från Norge, Danmark och Finland samt svenska Riksrevisionen. Från nordiskt håll har dessa frågor lyfts länge.

– Diskussionerna utgick från IAASB:s Discussion Paper; Audits of Less Complex Entities som nu är ute på remiss. Finns det ett problem att använda standarderna, vad är i så fall problemet och hur går vi framåt?, sammanfattar Helene Agélii.

Tre alternativa vägar framåt diskuterades:

  • Revidera de befintliga revisionsstandarderna.
  • Ta fram en egen standard som gäller revision för små och medelstora företag.
  • Ta fram mer vägledning på hur de befintliga revisionsstandarderna ska tillämpas.

Enligt en mentometer-undersökning bland de närvarande ville 47 procent göra en översyn av de befintliga revisionsstandarderna, 47 procent att det skulle arbetas fram en egen standard och resterande röstade för det tredje alternativet.

I Nederländerna har man valt att ta fram egen standard som ska tillämpas på frivillig revision. I Frankrike däremot finns numera en standard för små och medelstora företag. Och i Italien har man bestämt sig för att sänka gränsvärdena för revision.

 
Nedim Colo från Riksrevisionen (t.v.). Foto: Helene Agélii.

Från Sverige deltog Nedim Colo från Riksrevisionen i en paneldebatt om värdet av revision där han berättade om Riksrevisionens rapport där myndigheten pekat på negativa konsekvenser efter avskaffandet av revisionsplikten.

IAASB:s Disucssion Paper är nu ute på remiss och NRF kommer att skicka in sina synpunkter. För den som vill svara på remissen är 12 september 2019 sista dagen att göra det.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se