2019-05-10
Nyheter

”Utgångsläget för ny skattereform bättre än tidigare”

Arbetet mot en ny skattereform har börjat. Åsa Hansson är involverad i projektet och är den som ska skriva en slutgiltig sammanfattande rapport när allt underlag är inlämnat.

Många har belyst nödvändigheten av en ny skattereform vilket har lett till att Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) startat forskningsprojektet Skatter i en globaliserad värld som ska pågå under tre år. I ett tiotal rapporter kommer skattesystemets olika delar att belysas av ledande skatteforskare.

Som ett komplement till forskarna bidrar även myndigheter, företag och andra stora aktörer via olika referensgrupper. I en av dessa deltar bland annat Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR. Första året är företagsbeskattningen, arbetsgivaravgifterna och arvsskatten i fokus.

Åsa Hansson är docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och ska skriva en sammanfattande rapport när projektet är klart. Hon säger att utgångsläget för en ny skattereform ser ljusare ut nu.

Åsa Hansson. Foto: Johan Bävman.

Underlag från projektet kommer att kunna användas i arbetet för en ny skattereform. Nu står det ju också tydligt i 73-punktsprogrammet att man ska se över skattesystemet. Vi ekonomer har pratat om det länge, men det har tidigare varit politiskt omöjligt. Nu verkar det som om alla partier är överens om att en skattereform behövs, även om de inte är helt eniga om vad den ska innehålla. Utgångsläget är dock bättre nu än tidigare, säger Åsa Hansson.

Vad ska ingå i rapporterna mer specifikt?
– Det handlar om de olika skattebaserna, som kapitalskatter, arbetsgivaravgifter, moms. En av rapporterna som skrivs tar fasta på de juridiska aspekterna. Vad är möjligt? Vad kan Sverige göra i förhållande till EU? Att vi lyder under EU:s regelverk innebär att vi har ett begränsat förhandlingsutrymme.

Rättssäkerheten och konkurrensförutsättningar för svenska företag, kommer det att belysas?
– En av rapporterna kommer att belysa den internationella konkurrensen, som blir allt hårdare. Där kommer även rättssäkerheten vävas in. Sverige har varit konkurrenskraftigt tidigare och visst har vi sänkt skatterna, men de andra länderna har sänkt mycket mer.

Sedan är det en sak att börja arbeta med detta och en annan sak att få igenom det. Viktigt när man jobbar mot en skattereform är att se till att den blir stabil. Vi vill inte ha en ny skattelagstiftning som ändras från gång till annan. Den ska vara väl förankrad och trovärdig.

Projektet ska vara klart 2021. Åsa Hansson presenterar sin sammanfattande rapport 2022.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se