2019-05-09

Särskild löneskatt och pensionsutfästelser – så ska du tänka kring redovisningen

Hur pensionsutfästelser till anställda i ett aktiebolag hanteras redovisningsmässigt påverkar löneskatten. Många företag är inte medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får skatteeffekter.

Den redovisningsmässiga hanteringen av en utfäst pension till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, har betydelse för vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

Sanna Sernhage och Stefan Asklöf är lärare på FAR:s skattekurs ”Pensioner ur ett skatteperspektiv” och i en fördjupande artikel i tidningen Resultat reder de ut begreppen.

 – När en arbetsgivare lämnar en pensionsutfästelse i form av en direktpension och som säkerställs med en arbetsgivarägd kapitalförsäkring, i vilken den anställda har panträtt, anses pensionsutfästelsen inte vara tryggad, säger Sanna Sernhage.

 –  Det betyder att skattemässig avdragsrätt inte föreligger vid säkerställandet. I stället får arbetsgivaren göra ett skattemässigt avdrag vid tidpunkten då pensionen betalas ut till den anställda, fortsätter hon.

En annan slutsats dras av Sanna Sernhage och Stefan Asklöf i artikeln om det är så att arbetsgivaren däremot redovisar avsättningen i balansräkningen i enligheten med tryggandelagen. Det vill säga under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.” En ökning av avsättningen under innevarande beskattningsår ska öka underlaget för beskattningsåret i fråga.

 –  Det innebär att oavsett om pensionsutfästelsen har skett genom ett säkerställande som medger avdragsrätt eller inte ska särskild löneskatt påföras vid tidpunkten för säkerställandet i en sådan situation, säger Stefan Asklöf.

Är det så att arbetsgivaren i stället redovisar avsättningen under en annan rubrik i balansräkningen än enligt tryggandelagen ska underlaget för särskild löneskatt inte påverkas för innevarande beskattningsår.

– I en sådan situation kommer särskild löneskatt att påföras först när pensionen betalas ut, säger Sanna Sernhage.

Det här betyder alltså att hur den utfästa pensionen till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, hanteras redovisningsmässigt är det som styr vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

– Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får den beskrivna effekten ur ett skattemässigt perspektiv, säger Stefan Asklöf.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se