2019-05-21

Nytt ESO-projekt om en skattereform

Skattesystemet har blivit allt mer komplext och behovet av förändring är stort. Nu har seniorekonomen Klas Eklund fått i uppdrag av ESO att ta fram förslag på hur en ny skattereform kan se ut.

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, har presenterat ett projekt som ska ge förslag på en ny skattereform. Utredare är seniorekonomen Klas Eklund, med en bakgrund från bland annat finansdepartementet och SEB. Han har också lett en rad utredningsuppdrag, gett ut böcker och skrivit artiklar. Sedan 2018 är han senior economist vid advokatbyrån Mannheimer Swartling.

 –  Sverige behöver modernisera och förnya skattesystemet. Syftet är att presentera ett förslag till en övergripande men konkret skattereform som ska stimulera till arbete, förkovran, företagande och svensk konkurrenskraft, säger Klas Eklund i en film på ESO:s webb.

 –  Skattesystemet ska upplevas rättvist och legitimt och skynda på och underlätta övergången till en grönare ekonomi, men som inte ska attackera eller förändra skatternas andel av den totala ekonomin, det är en annan fråga. Det gäller att se till att det inte blir mindre skatteintäkter till den offentliga sektorn än det är i dag, fortsätter han.

Utredningen ska baseras på relevant forskning för området och projektet ska vara klart om ett år sommaren 2020. Det handlar inte om att presentera ett färdigt lagförslag utan en fristående rapport som kommer att vara ett inspel till kommande offentliga utredningar.

 –  Klas Eklund har utryckt att skattesystemet blivit plottrigt, uppstyckat och att det är mycket avdrag, undantag och särregler. Det är samma kritik som FAR framfört mot skattesystemet och det som gör att vi förordar att man ska ta tag i det och göra en ny skattereform. Med tillägget att de nya reglerna måste vara internationellt konkurrenskraftiga, för de bolag som FAR:s medlemmar reviderar och sköter redovisningen åt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se