2019-06-19
Nyheter

Ska kravet på aktiekapital sänkas till 25 000 kronor?

Regeringen föreslår sänkt krav på aktiekapital i nystartade aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor. Förslaget är nu ute på remiss, med deadline 31 juli.

Förslaget om sänkt aktiekapital är en del av 73 punktsöverenskommelsen mellan S, C, L och MP och tanken är att fler ska starta företag, inte minst i tjänstesektorn. Enligt dagens regler måste aktiekapitalet för ett privat aktiebolag uppgå till minst 50 000 kronor. Kravet avser att utgöra ett skydd för bolagets borgenärer.

FAR förbereder nu ett remissvar.

– Vi har inget principiellt emot en sänkning av aktiekapitalet, men om det ska sänkas vill vi att man först ser över borgenärsskyddsreglerna, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

2009 föreslog en utredning en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 kronor till 1 krona. FAR tillstyrkte förslaget men påpekade redan då behovet av förstärkta borgenärsskyddsregler.

2010 sänktes kravet på aktiekapital från 100 000 till 50 000 kronor.

De nordiska länderna och övriga Europa har generellt lägre kapitalkrav än Sverige och utredningen anser att Sverige inte bör avvika väsentligt från omvärlden på den punkten.

Förslaget om en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag till 25 000 kronor föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se