2019-06-04

RI vill få in fler utbildningsplaner från byråerna

Fyra revisionsbyråer har hittills fått sina utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen (RI). Det är i minsta laget säger RI – som efterlyser fler ansökningar.

EY blev i december först ut med att få sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen. I år har PwC, Grant Thornton och nu senast den mindre byrån Nodum Revision i Nässjö följt i samma spår.

– Roligt att en mindre byrå har ansökt och fått godkänd utbildningsplan. Men det är också den enda mindre byrån som har ansökt hittills, berättar Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor på RI.

Hon hade förväntat sig att fler byråer skulle ha ansökt vid det här laget, stora som små. De fyra som fram till nu har blivit godkända är också de som har kommit in till myndigheten. I skrivande stund handläggs en femte byrå som vill bedriva utbildningsverksamhet.

 
Carin Rytoft Drangel. 
Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

– Vi förväntar oss många, många, fler utbildningsplaner. Vi tycker att det har kommit in alldeles för få. Och bara två av Big 4 har ansökt. Vi har inte särskilt långa handläggningstider, utan det brukat ta någon vecka att få svar från oss, säger Carin Rytoft Drangel.

Byråerna ska beskriva de utbildningssystem som finns på plats. Samtidigt får de mindre byråerna fundera på hur de vill lägga upp sin utbildningsverksamhet.

– Men oftast använder sig de mindre byråerna av FAR:s kurser, fortsätter Carin Rytoft Drangel.

RI tar emot ansökningar hela sommaren och de behandlas efter hand som de kommer in.

– Vill man bli revisor går man in på byrån eller på RI och tittar om företaget har en utbildningsplan som revisorn kan följa. Byråerna borde ju tycka att det gör dem mer attraktiva om detta finns på plats.  

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Fakta:
I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.
Källa: Revisorsinspektionen