2019-06-19

Regeringen föreslår slopad värnskatt

I en promemoria föreslår regeringen att den övre skiktgränsen för den statliga inkomstgarantin - den så kallade värnskatten - avskaffas. Förslaget bygger på januariavtalet.

Regeringens förslag om avskaffad värnskatt innebär att det endast kommer att finnas en skiktgräns och att statlig inkomstskatt tas ut med 20 procent på den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger den skiktgränsen.

Förslaget bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Detta är ett led i att stärka konkurrenskraften i svenska företag, något som FAR har som uttalad skattepolicy. Återstår ännu att se hur detta följs upp i höstens budget som presenteras 18 september. Men det är bra att regeringen redan nu går ut och talar om att man avser att fullfölja överenskommelsen med L och C i denna del, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Den som har en månadsinkomst på 75 000 kr får, enligt förslaget, sänkt skatt med drygt 9 000 kr per år. Förslaget som helhet uppskattas ge 7 000 nya årsarbetskrafter, enligt promemorian.

– Inför den skattereform som stundar kommer FAR:s mantra att vara hållbarhet, leverans och konkurrenskraft. Är det några som kan säkra kvalitet och innehåll i leveransen av vad vi får för våra skatter så är det FAR:s medlemmar, säger Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se