2019-06-18

Platt skatt – ett inlägg i debatten om en ny skattereform

Debatten om en ny skattereform pågår för fullt. Ett av de senaste inläggen är boken Platt skatt, utgiven av Företagarna. Författarna är Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, och Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna

I boken Platt skatt beskriver författarna hur den statliga inkomstskatten kan slopas. Det som blir kvar är då kommunal- och landstingsskatten, vilket innebär att arbets- och kapitalinkomster beskattas i stort sett lika, beroende på var i landet man bor. Modellen kallar de för platt skatt.

De största fördelarna med platt skatt som lyfts fram i boken är att en sådan modell stimulerar utbildning, sparande och ökar Sveriges konkurrenskraft. Dessutom minskar behovet av skatteplanering med enklare regler.

– Fördelarna är många. Bland annat lönar det sig att vidareutbilda sig och det ökar tillgången på riskkapital, säger Hans Peter Larsson.

Det finns också fördelar ur ett större samhällsperspektiv.

– Platt skatt ger till exempel nyanlända, som jobbar hårt men saknar kapital, möjlighet att göra en så kallad klassresa. För att det ska vara möjligt måste skatten på arbete bli lägre. Det är en viktig poäng, det här är inte ett förslag för att gynna de rika, säger Hans Peter Larsson.

Du är skatteansvarig på FAR, innebär detta att FAR står bakom förslaget om platt skatt?
Nej, boken saknar helt koppling till mitt arbete på FAR, jag har skrivit den på min fritid. Likafullt kan det finnas inslag i boken som kan vara tilltalande för FAR då förslaget om platt skatt skulle leda till ett enklare och mer konkurrenskraftigt skattesystem, vilket ligger i linje med FAR:s allmänna uppfattning, säger Hans Peter Larsson.

Boken Platt skatt är en uppföljning på en bok Hans Peter Larsson skrev för runt 20 år sedan, tillsammans med Henrik Mittelman, som då var ekonom på TCO.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se