2019-01-25

62 procent klarade revisorsexamen

Sämre resultat på revisorsexamen än sist. Men det var betydligt fler som skrev provet den här gången. Nu har de senaste provsvaren rättats.

142 av 228 tentander, det vill säga 62 procent, fick godkänt på provet som skrevs i december – och har därmed möjlighet att bli auktoriserade revisorer. Det meddelade Revisorsinspektionen (RI) under fredagen. Siffrorna kan jämföras med samma period förra året då 116 av 173 deltagare, alltså 67 procent, fick godkänt.

Några av frågorna klarade tentanderna utomordentligt väl den här gången. Så gott som samtliga hade rätt på frågan om vilka utgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet avseende en internt upparbetad mjukvara. En annan fråga som examensdeltagande fixade handlade om den revisionsberättelse som skulle upprättas.

Det fanns däremot en fråga nästan alla tentander gick bet på. Den handlade om suppleantens roll i ett företags styrelse då en av totalt två ordinarie ledamöter inte kan närvara vid beslut.

Nästa revisorsprov hålls 23–24 maj 2019 i Stockholm. Sista ansökningsdatum ska vara meddelat RI senast 23 februari.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz