2019-02-25

”Viktigt med en levande debatt om branschens attraktionskraft”

Hur stärker vi branschens attraktionskraft och får fler revisorsassistenter att stanna? Detta är frågor som engagerar brett – från Revisorsinspektionen till yrkesverksamma revisorer och forskare. FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman ser positivt på den senaste tidens debatt i Balans.

– Jag är oerhört glad att röster från så många olika håll deltar i debatten. Det här är avgörande frågor för branschens framtid och vi behöver tänka brett och vara transparenta. Det är viktigt att vi identifierar och förstärker sådant som får revisorsassistenter att stanna i yrket samtidigt som vi också måste ta reda på vad vi kan göra för att göra yrket ännu attraktivare så att färre lämnar i förtid, säger Karin Apelman.

Flera yrkesverksamma revisorer har engagerat sig i debatten. Fyra revisorer på Grant Thornton skriver i en debattartikel att revisorsyrket förtjänar en nyanserad debatt och de framhåller att ansvaret ligger hos alla som är verksamma inom yrket. De föreslår också en rad konkreta åtgärder för att få fler att stanna i branschen. Bland annat vill de att branschen pratar mer om syftet med revisionen, och mer om varför revisionen görs än hur den görs.
Läs artikeln Revisor – ett yrke med stora utvecklingsmöjligheter (2019-02-05).

Sven Cristea, nybliven delägare på KPMG, medger att han själv varit på väg att lämna yrket flera gånger. Han tycker att byråerna generellt ska bli bättre på att visa vilka möjligheter som finns inom yrket för den som är nyfiken och söker utveckling och stimulans. Bland annat genom att se till att assistenterna får vara med på kundmöten, säljmöten och avrapporteringar så att de kan skapa sig en bild av vad yrket kan komma att erbjuda för den som stannar i yrket.
Läs artikeln Därför valde jag att stanna kvar i branschen (2019-02-04).

Revisorsinspektionens chef Per Johansson varnar för att revisor kan bli ett bristyrke. Han menar att ansvaret i första hand ligger på revisorerna och revisionsföretagen, men att Revisorsinspektionen kan bidra genom att kraven på utbildning inte i onödan försvårar rekrytering av duktiga revisorer. Därför har han lagt fram ett förslag om att utbildningen anpassas till nya krav och förväntningar på yrkesrollen.
Läs artikeln Auktoriserad revisor – mer än bara en titel (2018-10-16).

Forskarna Pernilla Broberg och Nellie Gertsson pekar i en debattartikel på några avgörande skäl till att revisorsassistenter lämnar branschen i förtid. Bland annat att arbetet inte upplevs som tillräckligt samhällsbidragande och intellektuellt utmanande samt att utvecklingsmöjligheterna upplevs som begränsade. Andra skäl de har identifierat är stress och obalans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs artikeln Hur får vi fler revisorsassistenter att stanna? (2019-01-11).

Text: Pernilla Halling