2019-02-04

Rekordmånga klarade FAR:s kunskapstest

Hela 86 procent fick godkänt på FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter. Resultatet visar att redovisningsfrågorna bjöd på den största utmaningen.

Intresset för FAR:s kunskapstest är stort. I år var det 269 revisorsassistenter som skrev provet, jämfört med 259 förra året. Resultatet visar att redovisningsfrågorna var de frågor som deltagarna hade svårast för. Särskilt knepiga var frågorna kring skillnader mellan K2 och K3. Bland revisionsfrågorna var det frågor kring närstående som deltagarna hade svårast för, medan frågor om uppdragsbrevets innehåll och hur värdering av byggnader och mark kan granskas var enklare.

Av maximala 100 poäng var genomsnittspoängen 68,2, att jämföra med förra årets snitt på 62,5 poäng. Den som lyckades bäst på provet fick 83 poäng. Hela 86 procent av deltagarna klarade gränsen för godkänt, vilket är ett rekordresultat.

– Det är verkligen glädjande att så många lyckades nå den poängnivå som kan förväntas efter två arbetade bokslutssäsonger. Förra året var det endast 60 procent som uppnådde förväntad nivå på testet, säger Robert Wennberg, chef för utbildningar på FAR.  

FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter finns till för att byråer och blivande revisorer ska kunna bilda sig en uppfattning om kunskapsnivå och vilken ytterligare utbildning och praktik som krävs för att bli auktoriserad revisor.

– Med de nya utbildningsplanerna som håller på att implementeras i branschen blir kunskapstestet en än viktigare avstämningspunkt för att uppnå lärandemålen. Utifrån resultatet bör handledaren tillsammans med medarbetaren lägga upp en plan för fortsatt utbildning och praktiskt arbete för att nå upp till den kunskapsnivå som krävs för att få godkänt på revisorsexamen, säger Robert Wennberg.

Text: Pernilla Halling