2019-02-14

FAR välkomnar RI:s tematillsyn inom kommunal revision

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman ser fram emot Revisorsinspektionens (RI) tematillsyn av revisorers medverkan som sakkunniga inom kommunal revision.

– Det ska bli väldigt intressant att följa Revisorsinspektionens arbete. Det är ju oerhört viktigt att den kommunala revisionen håller hög kvalitet och är fortsatt relevant, säger Karin Apelman.

Revisorsinspektionens så kallade tematillsyn ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen och riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga. Tillsynen inleds under våren och RI kommer att publicera slutsatserna i en rapport i slutet av året.

– Vi har fått in en del ärenden om kommunal revision. Det är ett komplicerat område där det händer mycket just nu. Vi har aldrig gjort någon tillsyn, så vi behöver undersöka det närmare. Finns det förutsättningar för att RI ska kunna utöva tillsyn av revisionen som utförs av sakkunniga som de förtroendevalda tar hjälp av?, säger RI:s chefsrevisor Carin Rytoft Drangel i en intervju på tidningenbalans.se.

Revisorsinspektionen kommer även att se över om det finns förutsättningar för att införa auktorisation för kommunala revisorer. Ett sådant system finns redan i Finland.

Kommunal revision är ett viktigt område anser FAR. Hösten 2018 inledde FAR, SKL och Skyrev ett projekt om en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision. Arbetet har inletts med en förstudie som belyser ett antal frågeställningar som behöver besvaras för att parterna ska kunna ta ställning till om en standard ska tas fram och hur den i så fall bör utformas.

– Min förhoppning är att en sådan standard ska göra den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision tydligare och bidra till ett starkt förtroende, säger Karin Apelman.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz