2019-08-07

Års- och hållbarhetsredovisning publicerad

Nu finns FAR:s Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig. Du har väl inte missat den?

I somras publicerades års- och hållbarhetsredovisningen för FAR, samt för FAR AB. Dessa finns tillgängliga här på webben. Under verksamhetsåret 2018/2019 fick FAR en ny generalsekreterare och vd i Karin Apelman och Johan Rippe tog över ordförandeskapet.

– FAR har stakat ut en väg framåt, och även om det finns en del kurvor kvar att hantera så känner jag mig både nöjd med året som varit och förväntansfull inför det som kommer. Vi har ett bra finansiellt resultat med oss, vi har under året lyckats med mycket av det vi föresatt oss, och jag har förmånen att leda ett FAR som står starkt och rustat för omvärldens förändringar, säger Karin Apelman.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se