2019-08-20

FAR värd för globalt stormöte i Sverige

FAR stod i helgen som värd när den nordiska revisorsföreningen (NRF) hade sitt årsmöte i Stockholm. Som en del av programmet arrangerade FAR panelsamtal och diskussioner mellan toppföreträdare för de internationella revisorsorganisationerna och näringslivet.

– Det här var ett unikt tillfälle att på högsta globala nivå diskutera revisorns roll i framtiden, oberoende och etik och hur vi samspelar med dem vi finns till för, näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

Värdskapet för det nordiska årsmötet går runt bland de nordiska länderna och Sverige är alltså värd vart femte år. I år valde Sverige att i samband med arrangemanget bjuda in företrädare för näringsliv och samhälle till en öppen diskussion kring de mest centrala frågorna som rör professionen där hållbarhet och digitalisering har en stor roll men också till exempel det högaktuella internationella diskussionsunderlaget om nytt regelverk för mindre komplexa organisationer som nu är ute på remiss.

Starkt samarbete

På plats i Stockholm den här gången var såväl ordförande, vd och CFO för den globala organisationen International Federation of Accountants (IFAC), In-Ki Joo, Kevin Dancey och Russell Guthrie den nye ordföranden för den globala regelkommittén International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Tom Seidenstein, och såväl ordförande som vd för den europeiska organisationen Accountancy Europe (ACE), Florin Toma och Olivier Boutellis-Taft.  

– Vi i Norden har ett starkt samarbete inom NRF och det är mycket värdefullt att de globala representanterna väljer att prioritera det här mötet. Det visar också att det finns ett stort värde i att samlas och en vilja att diskutera viktiga frågor för branschen och där vi har möjlighet till ett unikt åsiktsutbyte, säger Johan Rippe, ordförande i FAR och en av dem som deltog i programmet.

Panelsamtal med företrädare för svenskt näringsliv och samhälle skedde under fredagen. På lördagen hade NRF sitt årsmöte. Där deltog NRF:s representanter inom IFAC:s styrelse, Accountancy Europe:s styrelse, IAASB respektive IFAC:s SMP Committee.

Synen på framtiden

Mötet avslutades med tre presentationer åtföljda av diskussioner. Både IFAC:s och Accountancy Europe:s vd:ar hade fått i uppdrag att redogöra för sina tankar om professionen och dess påverkan på branschorganisationernas arbete 2025. Därefter presenterade IAASB:s nya ordförande, Tom Seidenstein, sin syn på IAASB:s framtida arbete.

– Det är ett stort privilegium att ordföranden och vd från både IFAC och Accountancy Europe samt IAASB:s ordförande kommer till våra NRF-möten. Helgens diskussioner tydliggör även vikten av interaktion med näringslivet. Diskussionerna både med branschen på global och europeisk nivå samt med näringslivet är något som vi kommer att bygga vidare på, säger Helene Agélii, generalsekreterare NRF.