2019-08-14
Nyheter

EU:s revisionspaket utvärderat

Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen. Det är de första slutsatserna när EU:s revisionspaket utvärderas.

På uppdrag av EU-parlamentets utskott ECON, Economic and Monetary Affairs Comittee har professor Marleen Willekens gjort en första studie för att se effekterna av EU:s revisionspaket. Studien har koncentrerat sig på kostnader, koncentration och konkurrens och åren 2013-2017 har granskats närmare.

Tre slutsatser dras i studien:

  1. Konkurrensen i branschen har ökat och byråer utanför Big 4 har tagit marknadsandelar. Framför allt syns skillnaderna i vissa enskilda medlemsländer. Sett till hela EU:s marknad är effekterna inte lika tydliga.
  2. Kostnaderna för revision har ökat något, på grund av att antalet revisionstimmar har ökat och frågorna är mer komplexa. Kostnaderna för tjänster som inte är revision har minskat något.
  3. EU:s revisionspaket har varit möjligt att implementera på lite olika sätt. I länder där strikta rotationsregler införts har Big 4 tappat marknadsandelar, framför allt inom finanssektorn. I länder med flexiblare rotationsregler syns inte riktigt lika tydliga effekter.

Marleen Willekens konstaterar att det är för tidigt att se de fulla effekterna av revisionspaketet och anser att ytterligare studier behöver göras innan några nya reformer genomförs.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se