2019-04-26

Tänk på detta vid filöverföring av deklarationer


Skatteverket flaggar för att vissa filer som skickas från byråerna inte har rätt innehåll och att signering av deklarationen inte sker i Mina sidor.

Förra året lanserade Skatteverket en tjänst som gör det möjligt för redovisningsbyråerna att färdigställa hela Inkomstdeklaration 1 digitalt utom själva godkännandet. Nu flaggar myndigheten bland annat för att vissa filer som skickas från byråerna via filöverföringstjänsten inte har rätt innehåll.

Skatteverket har märkt att byråer som endast ansvarar för att hjälpa kunden med en eller flera bilagor, exempelvis K10 eller N3A, ändå väljer att filöverföra huvudbilagan, det vill säga hela inkomstdeklarationen. Det leder till att Skatteverket får in huvudblanketter som saknar alla förifyllda uppgifter. Om kunden skriver under den versionen har denne alltså signerat en ofullständig deklaration. Huvudbilagan ska endast överföras om personen på byrån har ansvar för hela deklarationen och inte bara delar av den.

Det finns också brister i signeringen. Skatteverket noterar att kunderna inte signerar den filöverförda kompletta deklarationen i Mina sidor, utan loggar in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 där bara de förifyllda uppgifterna finns. Om kunden skickar in deklarationen via e-tjänsten finns det en risk att de signerar fel deklaration, i stället för den som byrån har färdigställt.

Skatteverket uppmanar därför till följande:

Du som ansvarar för hela kundens deklaration
Skicka in hela deklarationen, huvudblankett, bilagor och övriga upplysningar via filöverföringstjänsten. Meddela kunden att deklarationen finns att skriva under på Mina sidor.

Du som ansvarar för att upprätta vissa bilagor
Skicka endast in bilagorna via filöverföringstjänsten. Meddela kunden vilket/vilka belopp hen ska fylla i sin deklaration i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, alternativt på papper. Om du redan har filöverfört en hel deklaration med ofullständiga uppgifter behöver du kontakta kunden och be denne deklarera igen via e-tjänsten enligt ovan så att inga uppgifter i deklarationen saknas.

Dokument som inte ska bifogas deklarationen
Det finns ett antal olika underlag som är vanliga bilagor i deklarationen, exempelvis så kallade A1-intyg eller beslut från Forskarskattenämnden. De här dokumenten ska inte skickas in till Skatteverket. Det räcker med att nämna under övriga upplysningar att sådan dokumentation finns och att deklarationen upprättats i enlighet med det.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se