2019-04-23

Skatterådgivarens roll breddas i digitalt landskap

Aldrig tidigare har intresset för skattefrågor varit så stort. Krav på ökad transparens, behov av tydliga skattestrategier och digitaliseringens intåg leder samtidigt till att skatterådgivarens roll är i konstant förändring.

Tidigare hade skattefrågor en privat och strikt finansiell karaktär för bolagen. I dag är frågor om skatt en publik angelägenhet. Och skiftet har gått snabbt.

– Transparens och hållbarhet i skattefrågor står högt på agendan för företagen. Det är viktiga förutsättningar för att bolagen ska kunna skapa förtroende på marknaden. Att företagen har en tydlig och genomarbetad skattestrategi för att visa hur de bidrar till de marknader de är verksamma på inger förtroende, säger Kim Jokinen, auktoriserad skatterådgivare, PwC.

Han har jobbat med skatt i femton år och säger att skiftet i skatterådgivarens roll är markant. Tidigare talade man exempelvis sällan om att företagen utöver affärsplanen också behövde en tydlig skattestrategi som en integrerad del av affärsplanen.

Även om skatterådgivaren fortfarande har lagtexten som grund, behöver perspektiven breddas. Nya frågor att beakta är: Hur uppfattas det företaget gör av media, allmänhet och investerare? Hur ska företagens skattevision kommuniceras på bästa sätt?

– Skatterådgivarens roll förändras, lite hela tiden. Numera är skatterådgivaren även kommunikatör för företagen, i samråd med dem. Myndigheterna kommer med större krav på regelefterlevnad och transparens – och då behövs tydlig kommunikation kring det. Skatt har blivit en förtroendefråga, påpekar Kim Jokinen.

Vad kan då branschen bidra med? Bortsett från att kommunikationen kring skatt börjar bli mer öppen, nämner Kim Jokinen två trender till. Dels just det ökade behovet av skattestrategier, dels de nya digitala hjälpmedlen.

– Skatterådgivare perspektiv är mer omfattande i dag. Vi behöver förstå hur digitala hjälpmedel kan hjälpa företagen i deras verksamhet och hur olika affärssystem pratar med varandra. Förutom att vi hjälper våra kunder att digitalisera sig, så digitaliserar vi även oss själva internt. Automatiserar vi vissa områden skapar vi tid för andra mer värdeskapande rådgivning för företagen.

 

Text: Sofia Hadjipetri Glantz