2019-04-10

RI tar bort disciplinärenden som egen tillsynskategori

Revisorsinspektionen, RI, förändrar tillsynsverksamheten. Disciplinärenden försvinner som egen tillsynskategori och de ärendena kommer i stället att handläggas inom ramen för den riskbaserade tillsynen.

Under våren har RI sett över sin tillsynsverksamhet. På sin webb meddelar myndigheten att från och med 2 april tas disciplinärenden bort som egen tillsynskategori. Ärenden som redan pågår kommer inte att klassificeras om, men nya ärenden som kan leda till en disciplinär åtgärd kommer att handläggas inom ramen för den riskbaserade tillsynen.

RI anser att det är missvisande att redan på förhand, innan en utredning är gjord, klassa ett ärende som disciplinärende. Det eftersom en eventuell disciplinär påföljd bestäms först efter utredning.

Enligt RI gör den nya ordningen att myndighetens verksamhet blir tydligare.