2019-04-11

RI inleder tematillsyn avseende penningtvätt

Under våren inleder Revisorsinspektionen en tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags tillämpning av penningtvättslagen (2017:630).

Syftet med temagranskningen är att identifiera gemensamma utmaningar i branschen, ”best practice” och eventuella förbättringsbehov för att sedan kunna ge vägledning i förhållande till de krav som penningtvättslagen ställer på revisorer och revisionsföretag.

Tematillsynen avseende penningtvätt förväntas avslutas under 2020. I den inledande fasen kommer främst revisorer och revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse beröras men under hösten 2019 och våren 2020 kommer även andra revisorer och revisionsföretag inkluderas.