2019-04-24

Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggorna?

Vilka är indikatorerna för bedrägeri och vad har korruption för negativa effekter? FAR har samlat relevant information om ämnet här.

En stor del av företag och organisationer i Sverige drabbas av olika former av oegentligheter. Det är händelser som kan skada organisationens värde, vinst, rykte och kultur.

Att identifiera röda flaggor och förstå vad de innebär behöver inte vara svårt menar Nigel Iyers och Carina Sörqvist som håller kursen ”Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter” (genomfördes 2019) på FAR. I en artikel i Balans tar de upp några varningsflaggor för bedrägeri och korruption som du ska kolla extra noggrant efter.

De är bland annat:

  • Skalbolag i skatteparadis
  • Kontor som bara är en fasad utan bakomliggande riktiga affärspartners
  • Leverantörer som ”mjölkar vår organisation och aldrig ger ett öre tillbaka”
  • Omfattande och märkligt godkända kreditnotor till kunder

Korruptionens negativa effekter

I internationella valutafondens senaste finansiella granskningsrapport Fiscal Monitor analyseras hur korruptionen påverkar skatteintäkter och vilka åtgärder som kan användas för att motverka korruption.

I rapporten har man identifierat tre huvudsakliga negativa effekter av korruption;

  • Inkomster till statskassan går förlorade
  • Förvaltningen av offentliga medel påverkas negativt och leder till förluster i samhället
  • Negativ påverkan på effektiviteten i myndighetsarbetet och policys

Läs om granskningsrapporten i sin helhet här.

En blick i backspegeln

För ett par år sedan gjorde även Balans en omfattande granskning om utvecklingen av mutbrott och korruption i Sverige. Du hittar granskningen här.

Text: Anna Ekström
anna.ekstrom@far.se