2018-09-12

Tre exempel på revisorsyttranden vid delning

FAR har tagit fram tre exempel på revisorsyttranden vid delning i enlighet med kap. 24 aktiebolagslagen

  • Exempel 1 är ett begränsat yttrande över en delningsplan i enlighet med 24 kap. 13 § ABL
  • Exempel 2 är ett fullständigt yttrande över en delningsplan i enlighet med 24 kap. 13 § ABL
  • Exempel 3 är ett yttrande om att det överlåtande bolagets tillgångar har överlämnats till övertagande bolag i enlighet med 24 kap. 27 § ABL.