2018-09-03

Checklistor anpassade även för lönekonsulter

I början av året kom nya Reko 2018, som är anpassad för både redovisnings- och lönetjänster. Nu har FAR:s kvalitetsnämnd dessutom anpassat årets kontrolldokument så att de är tillämpliga även för auktoriserade lönekonsulter.

Checklistorna kan med fördel användas när byrån utför sin interna kvalitetssäkring av rutiner både för redovisnings- och lönetjänster.

– Jag ser en stor fördel för byråer som har både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter att man kan utföra samma typ av kontroll oavsett vilka tjänster som levereras till kunderna, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Hon passar även på att påminna om att uppdatera riktlinjer och rutiner så att de även omfattar lönetjänster om byrån utför denna typ av uppdrag.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se